ARC Main Page Aktion Reinhard Aktion Reinhard Songs

Aktion Reinhard Songs - My Pierwsza Brygada

Text formed during WW1 by Józef Piłsudski


Legiony to żebracka nuta,
Legiony to ofiarny stos,
Legiony to żołnierska buta,
Legiony to straceńców los,

My Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy
Nasz życia los,
Na stos, na stos!

O, ile mąk, ile cierpienia,
O, ile krwi, wylanych łez,
Pomimo to nie ma zwątpienia,
Dodawał sił wędrówki kres.

My Pierwsza Brygada...

Krzyczeli, żeśmy stumanieni,
Nie wierząc nam, że chcieć - to móc!
Laliśmy krew osamotnieni,
A z nami był nasz drogi Wódz!

My Pierwsza Brygada...

Inaczej się dziś zapatrują
I trafić chcą do naszych dusz,
I mówią, że nas już szanują,
Lecz właśnie czas odwetu już!

My Pierwsza Brygada...

Nie chcemy dziś od was uznania,
Ni waszych mów ni waszych łez,
Już skończył się czas kołatania
Do waszych serc, do waszych kies!

My Pierwsza Brygada...

Dziś nadszedł czas pokwitowania
Za mękę serc i katusz dni.
Nie chciejcie więc politowania,
Zasadą jest: za krew chciej krwi.

My Pierwsza Brygada...

Umieliśmy w ogień zapału
Młodzieńczych wiar rozniecić skry,
Nieść życie swe dla ideału
I swoją krew i marzeń sny.

My Pierwsza Brygada...

Potrafim dziś dla potomności
Ostatki swych poświęcić dni,
Wśród fałszów siać siew szlachetności,
Miazgą swych ciał żarem swej krwi.

My Pierwsza Brygada...


The Legions are a beggar's tune,
The Legions are a sacrifical pyre,
The Legions are a soldier's pride,
The Legions are a martyr's fate.

We the First Brigade,
A sharpshooter's battalion,
Onto the pyre we have cast them
Our life's fate
Onto the pyre, onto the pyre.

Oh, how much suffering, how much pain,
Oh, how much blood and how many tears shed,
Despite this there is no doubt,
The end of our wandering has given us strength.

We the First Brigade...

They shouted we were done for
Not believing us, that where there's a will there's a way!
We spilled blood on our own
And our beloved Leader was with us.

We the First Brigade...