ARC Main Page Belzec Kampgeschiedenis

Plattegronden van Belzec

Laatste Update 2 augustus 2006

Om u een idee te geven van de omvang, de indeling en de werkwijze van het vernietigingskamp, hebben we een serie plattegronden verzameld die in de loop der jaren van Belzec zijn gemaakt. Ze waren gewoonlijk gebaseerd op de herinneringen van de enkele overlevenden, maar er is ook gebruik gemaakt van verklaringen van sommige vervolgers. Hoewel de plattegronden in grote lijnen overeenkomen, verschillen ze op diverse onderdelen.

Wat het vernietigingskamp zo uniek maakt in vergelijking met een concentratie- tevens vernietigingskamp als Auschwitz, is dat de naziís hebben geprobeerd het bestaan en de functie van het kamp te verhullen. De omheining werd gesloopt, de massagraven opgevuld, aarden wallen geslecht en de meeste bouwwerken afgebroken

Volgens verklaringen van getuigen was het onmogelijk om van het ene gedeelte van het kamp in het andere te kijken. De meeste afrasteringen waren voorzien van camouflage waardoor het zicht op wat zich erachter bevond, werd ontnomen.

Het kamp maakte verschillende stadia door, qua indeling en constructie. Er kwamen delen bij en omheiningen werden verplaatst.

Een enkele gevangene daargelaten, waren de meesten gebonden aan hun eigen sectie in het kamp. Daardoor zijn sommige plattegronden, getekend door getuigen, die waarschijnlijk niet veel hebben vernomen van andere bronnen, niet compleet.

Om alle structuren van het kamp te kunnen vergelijken, zijn de meeste kaarten zo gedraaid, dat de spoorbaan aan de onderkant loopt. De noord-zuid as is gewoonlijk aangegeven met een pijl die naar het Noorden wijst.


BELZEC 1e FASE
Deze kaart werd gepubliceerd in 1947 in een artikel van Eugeniusz Szrojt: Oboz zaglady w Belzcu. Biuletyn Glownej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich, Vol. III (1947).


BELZEC 2e FASE
Deze kaart werd gepubliceerd in 1947 in een artikel van Eugeniusz Szrojt: Oboz zaglady w Belzcu. Biuletyn Glownej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich, Vol. III (1947).


ARAD KAART
Kaart, overgenomen uit het boek "Belzec, Sobibor, Treblinka - The Operation Reinhard Death Camps" van Yitzhak Arad.


REDER PLATTEGROND
Plattegrond, getekend door overlevende Rudolf Reder.


KOLA PLATTEGROND
Plattegrond getekend door Professor Andrzej Kola, leider van een team archaeologen van de Universiteit van Torun. De opgravingen vonden plaats in de periode herfst 1997 tot herfst 1999.


SCHETS VAN UNVERHAU
Schets gemaakt door SS-er Heinrich Unverhau in 1961.


BELZEC GARNIZOEN Ė SCHETS VAN UNVERHAU
Schets gemaakt door SS-er Heinrich Unverhau in 1961.


SCHETS VAN JÜHRS
Schets gemaakt door SS-er Robert Jührs in 1961.


BELZEC GARNIZOEN - JÜHRS SCHETS
Schets gemaakt door SS-er Robert Jührs in 1961.


SCHETS VAN GIRTZIG
Schets gemaakt door SS-er Hans Girtzig in 1961.


SCHETS VAN LORENT
Schets gemaakt door Friedrich Lorent in 1961.


SCHETS VAN KRUPA EN RAGAN
Schets van Belzec door Jan Krupa en Bronislaw Ragan, getekend op verzoek van de burgemeester van het dorp Belzec - circa 1971.


SCHETS VAN GLEY
Schets gemaakt door SS-er Heinrich Gley in 1961.


TOPOGRAFISCHE KAART
Officiële Poolse topografische kaart van het de plaats waar het vernietigingskamp ligt, situatie vandaag.


1940 LUCHTFOTO
Deze luchtfoto werd gemaakt in 1940 toen het werkkamp Belzec werd gebouwd. Te zien is hoe het karrespoor dwars door het gebied waar later het vernietigingskamp zal komen, loopt in de richting van de spoorbaan die later werd gebruikt voor de transporten.
Het bos (rechts boven) is al gekapt.


1940 TEKENING
Deze indrukwekkende tekening is gemaakt aan de hand van een luchtfoto uit 1940, gemaakt door de Duitse Luftwaffe. De tekening is gemaakt door de kunstenaar Arie A. Galles. Zij maakt deel uit van zijn serie kunstwerken "Fourteen Stations/Hey Yud Dalet", te zien in het Morris Museum in Morristown, New Jersey.

Bekijk de website van de artiest: http://fermi.phys.ualberta.ca/~amk/galles/index.html


1944 LUCHTFOTO
Deze luchtfoto is gemaakt in 1944 en laat op het terrein van het voormalige vernietigingskamp nog de sporen zien van massagraven en de de kampstructuur. De twee perrons zijn ook nog goed te zien.


1944 TEKENING
Deze indrukwekkende tekening is gemaakt aan de hand van een luchtfoto uit 1944, gemaakt door de Duitse Luftwaffe. De tekening is gemaakt door de kunstenaar Arie A. Galles. Zij maakt deel uit van zijn serie kunstwerken "Fourteen Stations/Hey Yud Dalet", te zien in het Morris Museum in Morristown, New Jersey.

Bekijk de website van de artiest: http://fermi.phys.ualberta.ca/~amk/galles/index.html


1998 LUCHTFOTO
Deze luchtfoto werd gemaakt in 1998 en toont de onlangs afgebroken monumenten uit de jaren 1960 op de plaats van het voormalige vernietigingskamp. Inmiddels staat er een nieuw monument.
Op een deel van het uitgestrekte gebied links verbleven de Oekraïense bewakers, de dichte bebossing rechts lag binnen het kamp maar werd niet gebruikt; zie de plattegronden.


BELZEC KAMP IN HET MIDDEN VAN HET DORP IN DE JAREN 1960
Hoogtekaart van de omgeving. Goed te zien is dat het kamp was gebouwd tegen een helling. De profiellijn wordt verklaard in de legenda. Blijkbaar vond de vernietiging plaats in de onmiddellijke omgeving van vele huizen. Toch is Belzec het meest vergeten vernietigingskamp van de Holocaust.
Copyright: ARC


KAMP BELZEC ZICHTBAAR VANUIT HET DORP BELZEC
Deze luchtfoto (gemaakt in 1944) toont de locatie van het vernietigingskamp ten opzichte van het dorp. Getuigen die nog in Belzec wonen verklaren dat zij last hadden van de rook en de stank, geproduceerd door de brandstapels.


BELZEC KAMP MEI 1942
Deze plattegrond is gebaseerd op recent onderzoek door ARC in 2002.
Copyright: W. Rutherford.


BELZEC KAMP DECEMBER 1942
Deze plattegrond is gebaseerd op onderzoek door ARC in 2002.
De roosters voor de lijkverbranding werden op verschillende plaatsen aangelegd tussen november 1942 en april / mei 1943. Deze kaart bevat alleen het totaal van alle brandstapels en graven, gevonden bij archeologische opgravingen.
Copyright: W. Rutherford.


© ARC 2006