ARC Main Page Euthanasia Euthanasia in Poland Euthanasie in Polen

Victims from St. Jozefa Hospital

Last Update 23 January 2005

Complete List of Women and Children from Mental Home St. Jozef in Osieczna, killed on 24 February 1940 in Koscian

01) Adamska, Wladyslawa - * 25.XII.1889 in Górce, pow. Oborniki; 51
02) Altfeldówna, Gertruda - * 16.X.1899 in Parzewie, pow. Ostrzeszów; 41
03) Bahrkówna, Antonina - * 2.II.1912 in Grodnie; 28
04) Baranska, Felicja - * 8.IX.1915 in Bochum (Germany); 25
05) Bilska, Joanna - * 15.V.1885 in Wronkach; 55
06) Burzynska, Wladyslawa - * 18.VIII.1886 in Mechlinie; 54
07) Dworniczak, Maria - * 3.I.1862 in Gowarzewie; 78
08) Dybczynska, Stefania - * 25.X.1889 in Pleszewie; 51
09) Dymalska, Gertruda - * 12.IX.1910 in Ostrowie; 30
10) Gasiorowska, Marianna - * 22.XI.1885 in Jaworach; 55
11) Hildebranska, Waleria - * 6.III.1899 in Lopiewie; 41
12) Hoffmann, Franciszka - * 27.I.1876 in (?); 64
13) Hutek, Rozalia - * 2.XII.1876 in (?); 64
14) Jebas, Marianna - * 2.III.1908 in Oledrach Sowinskich; 32
15) Kizilelowska, Janina - * 15.VI.1916 in Chabarowsk (Russia); 24
16) Knoj, Józefa - * 11.VIII.1887 in Racocie; 53
17) Kochanek, Wiktoria - * 17.VII.1879 in Jerce, pow. Koscian; 61
18) Krajna, Wiktoria - * 11.X.1884 in Ryzewsku k. Inowroclawia; 56
19) Krawczuk, Endoksja - * 5.XI.1908 in Zytomierzu; 32
20) Krawczyk, Józefa - * 27.X.1878 in Wegrzynowie; 62
21) Krugielek, Helena - * 12.V.1892 in Posadowie; 48
22) Marchewicz, Józefa - * 11.XI.1888 in Skarszeli; 52
23) Musielak, Wiktoria - * 14.VII.1915 in Karcu; 25
24) Ostrowska, Halina - * 22.V.1909 in Steznach k. Warszawy; 31
25) Otworowska, Wladyslawa - * 27.III.1903 in Poznaniu; 37
26) Owczarska, Julianna - * 25.V.1882 in Goli, pow. Gostyn; 58
27) Pasier, Marianna - * 9.IV.1878 in Krzywiniu, pow. Koscian; 62
28) Paszkowiak, Pelagia - * 16.III.1906 in Kociugach, pow. Leszno; 34
29) Piwowarska, Józefa - * 20.XII.1864 in Czerniejewie; 76
30) Plajewska, Stanislawa - * 7.V.1936 in Poznaniu; 4
31) Raj, Pelagia - * 16.II.1902 in Poznaniu; 38
32) Roehr, Wladyslawa - * 20.IV.1894 in Brunowie; 46
33) Roth, Magdalena - * 16.IV.1898 in Poznaniu; 42
34) Rutkowska, Anna - * (?) in Bialymstoku
35) Schultz, Pelagia - * 15.III.1872 in Poznaniu; 68
36) Sekowska, Zofia - * 4.III.1899 in Steszewie; 41
37) Skarbek-Kielczewska, Maria - *1.I.1885 in Bobrujsku; 55
38) Skowronska, Aniela - * 28.X.1911 in Lotwie; 29
39) Stroinska, Zofia - * 9.IV.1904 in Poznaniu; 36
40) Strójczyk, Józefa - * 10.III.1889 in Zborówku; 51
41) Stawna, Katarzyna - * 2.XI.1874 in Raclawkach; 66
42) Strube, Anna - * 1910 in (?); 30
43) Szymanska, Jaroslawa - * 2.IV.1913 in Poznaniu; 27
44) Talarczyk, Franciszka - * 28.IX.1874 in Sremie; 66
45) Tominska, Krystyna - * 31.VIII. 1928 in Poznaniu; 12
46) Weinert, Jadwiga - * 11.IX.1895 in Poznaniu; 42
47) Wisniewska, Elzbieta - * 5.IX.1918 in Wilanowie; 22
48) Wlazik, Weronika - * 20.I.1880 in Poznaniu; 60
49) Zurkowska, Antonina - * 1908 in Chabarowsk (Russia); 32


© ARC 2005