ARC Main Page Aktion Reinhard The Final Solution Wannsee Intro

De Wannsee Conferentie - Notulen

Laatste update 1 juni 2006

German Text
Duitse tekst
Heydrich opende de conferentie met een uitvoerig overzicht van de Joodse emigratie sinds 1933 op basis van een slecht gedocumenteerde lijst, afkomstig van Eichmanns afdeling, van de aantallen Joden die zich bevonden in de invloedssfeer van de As-mogendheden.
Heydrich beschreef hoe door de campagne in Rusland het Madagascar project (het plan om van Madagascar een Joodse kolonie te maken) onhaalbaar was geworden, en kwam toen tot de kern van de zaak:
"In grote arbeidskolonnes, gescheiden naar geslacht, worden de Joden die in staat zijn om te werken naar die plaatsen gebracht (in de bezette oostelijke gebieden) en ingezet bij de aanleg van wegen, waarbij zonder twijfel een belangrijk deel op natuurlijke wijze zal uitvallen. Het tenslotte eventueel overblijvende gedeelte moet, daar het hier ongetwijfeld om het deel met de meeste weerstand gaat, dienovereenkomstig worden behandeld, daar dit, een natuurlijke selectie vertegenwoordigend, bij vrijlating als de kiem van een nieuwe Joodse opbouw dient te worden beschouwd."

Hierna nam Heydrich een lange lijst uitzonderingen door, die hij had getracht te vermijden. De Joden die wren uitgezonderd van deportatie waren:
- Halfjoden die zouden worden gesteriliseerd;
- Joden met maar één Joodse grootouder, tenzij zij ongunstig voorkomen hebben, of een slechte politieke of politionele reputatie;
- Joodse arbeidskrachten in de oorlogsindustrie;
- Joden die vanuit het Reich bestemd waren voor het speciale getto in Terezin (Theresienstadt): bejaarden, invaliden en Joden met decoraties uit WO 1.

Dr. Josef Bühler verzocht op de conferentie dat de Endlösung allereerst zou worden toegepast op de Joden uit het Generalgouvernement. De notulen van de conferentie zeggen daarover: Staatssekretär Dr. Bühler liet weten dat het Generalgouvernement het zou toejuichen als de definitieve oplossing van dit probleem zou beginnen in het Generalgouvernement, omdat enerzijds het transportprobleem hier geen belangrijke rol speelde, en overwegingen van Arbeitseinsatz de voortgang van de Aktionen niet zouden belemmeren. Joden zouden zo snel mogelijk uit het Generalgouvernement moeten worden verwijderd, omdat hij juist daar, als bacillendrager een groot gevaar voor epidemische besmetting oplevert, en hij tegelijkertijd zorgt voor een permanente ontwrichting van de economische structuur van het land door hun niet aflatende zwarte handel. Van de in aanmerking komende ca. 2,5 miljoen Joden zou bovendien het merendeel toch niet tot werken in staat zijn.
Bühler stelde voorts vast, dat de centrale leiding voor de oplossing van het Jodenvraagstuk in het Generalgouvernement bij de Chef van de Sicherheitspolizei en de SD berust, en dat zijn werkzaamheden door de officiële instanties van het Generalgouvernement worden ondersteund. Hij had slechts een klein verzoek: dat de "Joodse kwestie" in dit gebied zo spoedig mogelijk zou worden opgelost. Zijn verzoek werd ingewilligd, waarmee de Aktion Reinhard van start ging, en daarmee de ""definitieve oplossing van het Joodse vraagstuk in Europa" onder nazi-invloed.

De Wannsee Conferentie was niet meer dan een lunchbijeenkomst, bijeengeroepen tegen het middaguur en diezelfde namiddag beëindigd. De notulen van de bijeenkomst werden opgesteld door Adolf Eichmann; ze werden ongeschonden aangetroffen aan het eind van de oorlog. Ze werden gebruikt in de processen van Neurenberg, in 1946.

Bronnen:

Bijzondere dank aan het Huis van de Wannsee conferentie (Berlijn): http://www.ghwk.de
Gerald Reitlinger. The Final Solution, Vallentine, Mitchell and Co ltd., 1953
Arad, Yitzhak. Belzec, Sobibor, Treblinka - The Operation Reinhard Death Camps, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 1987
Wikipedia: The Wannsee Conference


© ARC 2006