ARC Main Page Aktion Reinhard The Final Solution The Wannsee Conference

De Wannsee Conferentie – de voorbereiding

Last update 20 August 2005

Göring’s brief

Op 31 juli 1941 kreeg Reinhardt Heydrich, hoofd van het hoofdbureau voor staatsveiligheid RSHA, de opdracht van Reichsmarschall Hermann Göring een plan voor te bereiden voor de definitieve oplossing van het joodse vraagstuk binnen Europa, voor zover binnen de Duitse invloedssfeer.
De verschillende onderdelen van het Duitse regeringsapparaat, de SS, de NSDAP, de ministeries met hun bureaucratische handelwijze, en het leger, moesten hun rollen alle op elkaar afstemmen om deze “Endlösung” te bereiken.
Daartoe belegde Heydrich een conferentie op 29 november 1941, maar moest die uitstellen toen de Verenigde Staten werden betrokken in de oorlog.

Voorbereiding

Hans Frank, de Gouverneur General van het Generalgouvernement, riep zijn staf bijeen in Krakau op 16 december 1941, en lichtte hen in over de op handen zijnde conferentie:
"Ik wil u heel eerlijk zeggen dat wij af moeten, hoe dan ook, van de Joden. De Führer heeft eens gezegd: ‘Als het Jodendom er nog eens in zou slagen een wereldoorlog te ontketenen, dan zullen de volkeren die in deze oorlog zijn gejaagd niet de enige zijn die hun bloed vergieten; het zal ook het einde zijn van de Jood in Europa’.
Over de Joden in Europa heb ik maar één opvatting: ze moeten verdwijnen. Ze moeten weg. Ik ben onderhandelingen begonnen om ze naar het oosten te sturen. In januari zal een grote conferentie worden gehouden in Berlijn, Directeur-Generaal Bühler zal daar aanwezig zijn. Deze conferentie zal worden gehouden op het hoofdkantoor van de staatsveiligheid en zal worden voorgezeten door Oberführer Heydrich.
Er staat een grootscheepse migratie op stapel. Maar wat gaat er met de Joden gebeuren? Denkt u dat ze werkelijk worden geherhuisvest in dorpen in het Oostland? Ons werd verteld in Berlijn: Waarom al dat gedoe? Wij kunnen ze ook niet gebruiken, ruim ze zelf maar op.
"

Op 19 januari 1942 schreef Adam Czerniakow, de voorzitter van de Joodse Raad in het getto van Warschau in zijn dagboek:
"Ik heb gehoord dat Auerswald (Heinz Auerswald, Kommissar van de Joodse wijk in Warschau) naar Berlijn is geroepen. Ik kan het beangstigende voorgevoel niet van mij afschudden dat de Joden van Warschau misschien een massale verplaatsing boven het hoofd hangt."

Op 23 januari 1942 schreef Czerniakow in zijn dagboek:
"Ik bezocht Auerswald en vroeg hem of hij nieuwe instructies had gekregen uit Berlijn. Hij antwoordde dat zijn reis naar Berlijn een privé-karakter had.

Bronnen:

Speciale dank aan het Huis van de Wannsee Conferentie (Berlijn): http://www.ghwk.de
Gerald Reitlinger. The Final Solution, Vallentine, Mitchell and Co ltd., 1953
Arad, Yitzhak. Belzec, Sobibor, Treblinka - The Operation Reinhard Death Camps, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 1987
Wikipedia: The Wannsee Conference


© ARC 2006